Weet u zeker dat u wilt uitloggen?

Veiligheid

Veilige producten, veilige verpakkingen, veiligheid voor onze klanten.In onze sector staat veiligheid voorop. Veilige producten, veilige verpakkingen, veiligheid voor onze klanten. Het lijkt een open deur: voldoen aan de wetgeving. Maar dat is het niet. De Europese wetgeving op het gebied van reinigings- en desinfectiemiddelen is onderwerp van vele wijzigingen en ook discussies. De regelgeving is dan ook veelomvattend: wegvervoer, productie, verpakking, classificatie, etc.

Christeyns stelt uiteraard alles in het werk om volgens de huidige wetgeving te werken. Christeyns en Qlean-tec zijn als aparte BV lid van het NVZ, de Nederlandse vereniging van zeepfabrikanten. Via deze brancheorganisatie wordt veel informatie bekend gemaakt en uitgewisseld. In samenwerking met specialisten zijn wij dagelijks bezig met het bijhouden en verwerken van regels m.b.t. vervoersregels, verpakken en etiketteren.

GHS, CLP en REACh

In 2015 is de CLP verordening van kracht geworden. CLP staat Classification (indelen), Labelling (etiketteren) and Packaging (verpakken) van stoffen en mengsels. De schoonmaakmiddelen die wij op de markt brengen vallen allemaal onder mengsels. Eventuele gevaren en veiligheidsmaatregelen van schoonmaakmiddelen vindt u altijd terug op de verpakking. CLP is de verordening die bepaalt welke informatie op de verpakking geplaatst moet worden. De CLP-verordening komt voort uit een mondiaal systeem voor het indelen en verpakken van chemische stoffen: UN-GHS.

Naast CLP heeft de chemische sector te maken met de REACh Verordening. Deze heeft als doel veiliger om te gaan met chemische stoffen. Alle informatie om veilig met een product te werken wordt doorgegeven via het veiligheidsinformatieblad, beter bekend als SDS (safety data sheet). 

Gebruiksveiligheid

Veilige omgang met onze producten realiseren we niet door alleen aan de wetgeving te voldoen en een veiligheidsinformatieblad te leveren. Veiligheid begint bij het ontwikkelen van onze producten, in de keuze voor grondstoffen en verpakkingen. Voor een veilige omgang met onze producten geeft Christeyns instructies op de werkvloer en trainingen. Ook leveren wij methodekaarten, waarin de werkwijze van producten en systemen stapsgewijs wordt beschreven.

Kwaliteit: ISO en VCA

Uiteraard hechten wij ook veel waarde aan de kwaliteit van onze bedrijfs- en managementprocessen. De manier waarop we onze processen uitvoeren hebben wij geborgd in het kwaliteitssysteem ISO. Daarmee zorgen we dat het risico op een fout in onze processen minimaal is. In april en mei 2021 hebben zowel Christeyns BV als Qlean-tec nieuwe ISO certificaten behaald. Daarmee voldoen we aan de meest recente en strenge kwaliteitseisen van het kwaliteitssysteem.

Daarnaast zijn we VCA gecertificeerd volgens de norm VCA*2017/6.0.

 

HACCP en voedselveiligheid

Veel van onze klanten hebben in meer om mindere mate te maken met voedselveiligheid en de beginselen van HACCP. Niet alleen in de voedingsmiddelenindustrie moet veiligheid gewaarborgd worden. Ook onze klanten in de Automotive sector hebben een hygienecode, van tankstations tot tankautoreiniging. 

Rekening houden met besmettingsgevaren. Voldoen aan de gestelde hygiënenormen. Voldoen aan de voorschriften voor reiniging, desinfectie en persoonlijke hygiëne. Om deze onderdelen in de diverse hygiënecodes voor u beheersbaar te maken, ondersteunt Qlean-tec u met:

  • Hygiëneplannen op maat voor het optimaliseren van de algemene bedrijfshygiëne conform HACCP regels
  • Werkinstructies en controlelijsten conform HACCP regels
  • Methodekaarten waarop reinigingsmethoden stap voor stap worden toegelicht
  • Materialen in kleurcodering
  • Assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Producten om persoonlijke hygiëne te waarborgen
  • Theoretische hygiëne trainingen
  • Training op de werkvloer

Christeyns levert totaaloplossingen op maat; een perfecte combinatie van de juiste producten, advies en ondersteuning. Bekijk uw advies op maat.

ISO VCA logo