Weet u zeker dat u wilt uitloggen?

FAQ

Vragen en antwoorden over Qlean-tec, onze producten en diensten.Heeft u een vraag voor Qlean-tec? Onderstaand vindt u lijst van veelgestelde vragen en antwoorden, gerangschikt op onderwerp. Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met ons kantoor

Kies uw onderwerp:

Algemeen
 • Ja, wij hebben diverse keurmerken:

  • ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagementsysteem
  • VCA*2008/5.1. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers
  • Ecolabel voor diverse artikelen.
 • Al onze producten voldoen aan de wettelijke eisen die gelden voor reinigings- en desinfectiemiddelen. Qlean-tec werkt samen met professionele partijen om de veiligheidsinformatie in de veiligheidsbladen en op etiketten up-to-date te houden. Tevens zijn er productbladen, en desgwenst methodekaarten, beschikbaar die correct gebruik van onze producten beschrijven. Ons assortiment bevat eventueel benodigde beschermingsmaterialen. Wij geven training over correct product gebruik en ondersteunen tevens op de werkvloer om fouten te voorkomen.

 • Deze zijn per product verschillend. Kijkt u hiervoor bij de productinformatiebladen (PIB) of de veiligheidsbladen (SDS). De veiligheidsbladen vindt u op de pagina SDS, de productinformatiebladen vindt u per product in onze webcatalogus.

 • Ja, de veiligheidsbladen kunt u vinden op de pagina SDS, de productbladen vindt u in onze webcatalogus.

 • Ja, wij hebben diverse opleidingsprogramma's. Naast producttraingen geven wij bijvoorbeeld basis- en vervolgtraining op het gebied van HACCP, hygiëne en desinfectie. Training zijn er voor verschillende niveau's, zowel voor uitvoerend en leidinggevend personeel.

  Qlean-tec ondersteunt ook in praktische zin op de werkvloer.

  Lees meer over de trainingen van Qlean-tec.

   

 • Alleen wanneer u een bestelling wilt plaatsen of uw bestellijst wilt bekijken moet u inloggen op de website. U kunt inloggen door op de button inloggen te klikken en uw e-mailadres en wachtwoord in te toetsen.

 • Deze sturen wij u op aanvraag toe. U kunt deze ook vinden bij de kamer van koophandel onder dossiernummer 23093336.

 • Ja, heel graag zelfs. Om uw facturen voortaan digitaal te ontvangen, stuurt u een e-mail naar finance@qleantec.com.

 • Ja. Qlean-tec streeft naar veilig en duurzaam
  ondernemen. Via deze branchevereniging wordt o.a. veel informatie uitgewisseld m.b.t. wetgeving, trends en ontwikkelingen.

 • Wij werken met een aantal zeer grote klanten zoals BP, Texaco, KLM en bijvoorbeeld de GGZ. Referenties zijn desgewenst opvraagbaar. Kijk ook eens bij de case studies op onze website.

Bestellingen
 • Uw bestelling wordt binnen de Benelux binnen 24 uur geleverd mits de producten op voorraad zijn en u voor 10.30 uur bestelt.

 • Voor vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Service: 0031 (0) 297 274390, sales@qleantec.com

 • Bestellingen kunt u op diverse manieren plaatsen: 

 • Natuurlijk, neem hiervoor contact op met onze afdeling customer service via +31 (0) 297 274390 of sales@qleantec.com. Daarnaast kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw Account Manager. U kunt ook een extra bestelling doen via onze webcatalogus.

 • Nee, dit is helaas niet mogelijk. Er bestaat speciale wetgeving, de ADR, over het vervoer van chemische stoffen. Onze transporteur voldoet aan alle regels en zorgt voor een veilig vervoer naar uw adres.

 • Nee, er is geen minimale bestelgroote ingesteld. Bij orders boven de € 130,- zijn de transportkosten voor onze rekening. Onder dit bedrag komen de verzendkosten voor uw rekening:

  • bij orders tot € 60,00 : € 12,50
  • bij orders van € 60,00 tot € 130,00 : € 7,50
  • bij orders vanaf € 130,00 : geen vracht en behandelingskosten 

  (genoemde bedragen zijn excl. BTW).

 • Retouren zijn aan een aantal voorwaarden verbonden. Voor het retourneren van producten neemt u zo snel mogelijk na levering contact met onze afdeling Customer Service.

 • Het retourneren van lege verpakkingen van producten die u bij ons afneemt is uiteraard mogelijk. Bij grotere hoeveelheden kunt u de verpakkingen inleveren per pallet, bij kleinere hoeveelheden kunt u inleveren per stuk. Retouren worden altijd gecombineerd met een levering.

  U dient uw retour duidelijk aan te melden, uiterlijk tot 13.30 uur voor afhalen op de volgende werkdag via 0297 - 274390 of sales@qleantec.com. U dient onderstaande aan te melden:

  • hoeveelheid verpakkingen die retour genomen moeten worden;
  • welke verpakkingssoort(en) er retour genomen moet(en) worden;
  • en welk product er in de verpakking(en) heeft gezeten.

  Neem voor het retourneren per pallet contact op met ons kantoor.

  • Can 20 kg: € 6,81
  • Can 60 liter: € 11,34
  • Drumtainer 200 liter: € 150,00
  • Multibox 875 liter: € 1600,00
Producten
Wetgeving
 • CLP staat voor Classification (indelen), Labeling (etikettering) and Packaging (verpakken) van stoffen en mengsels. CLP is een verordening, die voortkomt uit het Globally Harmonised System van de Verenigde Naties (VN-GHS), een mondiaal systeem voor het indelen en verpakken van chemische stoffen. Dit systeem is bedoeld om wereldwijd gevaarlijke stoffen te identificeren en om gebruikers over eventuele gevaren te informeren. CLP is de Europese implementatie van dit systeem en is ingevoerd in alle lidstaten van de EU. CLP vervangt de richtlijnen over indeling en etikettering van stoffen en mengsels (Stoffenrichtlijn 67/548/EG en Preparatenrichtlijn 1999/45/EG).

 • De CLP verordening is per 1 juni 2015 officieel in werking getreden voor alle mengsels. Voor stoffen is de verordening in 2010 al in werking getreden. Dit betekent dat alle producten die sinds 1 juni 2015 worden geproduceerd, volgens de nieuwe richtlijnen worden ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt. 

   

 • CLP heeft als doel het garanderen van een hoog beschermingsniveau voor de gezondheid van de mens en het milieu. Daarnaast is de doelstelling ook het beschermen van het vrije handelsverkeer van chemische stoffen, mengsels en bepaalde voorwerpen op de interne (Europese) markt. 

 • De invoering van CLP heef grote gevolgen voor de informatie op de verpakking van chemische producten. De regels voor het berekenen van de gevaarsindeling zijn strenger, daarbij zijn alle uitingen voor het weergeven van de gevaren veranderd:

  • De oranje waarschuwingssymbolen die voorheen op de verpakking stonden, zijn vervangen door witte, ruitvormige gevaarpictogrammen met een rode rand. Het systeem introduceert ook een aantal nieuwe pictogrammen. Aangezien de indelingssystematiek ook is veranderd, is het niet mogelijk een omzetting te geven van het huidige pictogram naar het nieuwe pictogram. 
  • Er zijn 2 signaalwoorden ingevoerd: Waarschuwing en Gevaar. Er wordt 1 signaalwoord aan een product toegekend.
  • De gevaren en waarschuwingen zijn niet meer beschreven als R- en S-zinnen (Risk and Safety), maar als H- en P-zinnen (Hazard & Precautionnary): Gevarenaanduidingen en Voorzorgsmaatregelen.

  Als gevolg van deze wijzigingen, zijn alle veiligheidsbladen en etiketten vernieuwd. In veel gevallen is er sprake van meer wettelijke informatie die op het etiket geplaatst moet worden.

 • U kunt de nieuwe CLP classificatie vinden in rubriek 2 van het nieuwe veiligheidsinformatieblad. De nieuwe veiligheidsbladen kunt u allemaal vinden op de pagina SDS op onze website, u kunt ze uiteraard ook bij ons opvragen.

 • Nee, dat is zeker niet het geval. U zult merken dat meer producten een gevaarpictogram krijgen, terwijl de samenstelling van onze producten niet is gewijzigd. Alleen het gevarenclassificatiesysteem is veranderd. Daardoor is voor alle grondstoffen die in onze producten worden gebruikt een nieuwe, strengere, veiligheidsbeoordeling uitgevoerd. Omdat er sprake is van nieuwe gevarenklassen, worden stoffen ook anders ingedeeld. De nieuwe indeling heeft uiteraard ook gevolgen voor het eindproduct waarin de stoffen zijn verwerkt.

  Wij verzekeren u dat dit niet van invloed is op de veiligheid van de gebruiksoplossing waarin u onze producten toepast.

 • Nee. In de REACH verordening, de Europese verordening waarom de regels m.b.t. veiligheidsbladen zijn beschreven, is geen geldigheidtermijn vastgesteld die aangeeft dat een veiligheidsblad binnen een bepaalde periode vervangen moet worden.

  Artikel 31 van de REACH verordening schrijft voor dat een veiligheidsblad wijzigt indien:

  • er nieuwe informatie beschikbaar is die van invloed kan zijn op de risicobeheersmaatregelen of nieuwe informatie over de gevaren beschikbaar komt;
  • een autorisatie is verleend of geweigerd
  • er een beperking is opgelegd.
 • Nee. Handzeep wordt gezien als een cosmeticaproduct en moet daarom voldoen aan de Europese Cosmeticaverordening. Producenten en importeurs van cosmetische producten zijn vrijgesteld van de verplichting om een veiligheidsinformatieblad te leveren bij cosmetische producten, zoals beschreven staat in Artikel 2 lid 6 onder b van de REACH verordening. Meer informatie over wet- en regelgeving van cosmeticaproducten is tevens te vinden op de website van de Nederlandse Cosmetica Vereniging.

  Bij een handdesinfectiemiddel is een veiligheidsinformatieblad wel verplicht, deze producten vallen onder de biocide wetgeving en moeten wel aan de verplichting voldoen.

 • Handzepen en handdesinfectiemiddelen zijn cosmeticaproducten en moeten daarom voldoen aan de Europese Cosmeticaverordening. De CLP-Verordening is niet van toepassing op cosmeticaproducten. Voor aerosolverpakkingen gelden sommige etiketteringsvoorschriften vanuit CLP echter wel. De CLP-Verordening heeft wel betrekking op de productie van cosmetica. De grondstoffen voor productie moeten namelijk volgens de CLP-Verordening zijn geëtiketteerd en de waarschuwingen op het etiket moeten worden opgevolgd tijdens werkzaamheden met deze stoffen.

  CLP is wel van toepassing op handdesinfectiemiddelen; deze producten vallen onder de biocide wetgeving.

 • Ja, dat kan.
  De CLP-Verordening is per 1 juni 2015 officieel in werking getreden, vanaf die datum mogen veiligheidsbladen uitsluitend uitgegeven worden met CLP informatie. Echter, veel leveranciers hebben de documenten al voor die datum aangepast. ALs er daarna geen reden meer is geweest om de documenten aan te passen, dan is het docuemtn nodg altijd geldig.

  Artikel 31 van de REACH-verordening schrijft voor dat een veiligheidsblad alleen gewzijgd moet worden indien:

  • er nieuwe informatie beschikbaar is die van invloed kan zijn op de risicobeheersmaatregelen of nieuwe informatie over de gevaren beschikbaar komt;
  • een autorisatie is verleend of geweigerd
  • er een beperking is opgelegd.
Duurzaamheid
 • Jazeker. Het milieu en onze verantwoordelijk daarvoor, staat hoog in het vaandel. Qlean-tec heeft een MVO-beleid ingezet dat zich steeds verder zal ontwikkelen.

  Ons beleid richt zich enerzijds op duurzaam ontwikkelen en produceren:

  • waar mogelijk ontwikkeling van concepten met een Ecolabel registratie;
  • ontwikkeling van meer milieuvriendelijke producten voor toepassingen waar geen Ecolabel registratie mogelijk is;
  • duurzaam produceren en verpakken;
  • het kiezen van leveranciers met dezelfde MVO verantwoordelijkheid

  Maar ons MVO beleid wordt breder getrokken:

  • een energiezuinig wagenpark;
  • duurzaam omgaan met energiebronnen binnen ons kantoor;
  • ambassadeurschap Oxfam Novib: ondernemers voor ondernemers.

  Bekijk hier al onze duurzame productoplossingen.

 • Het Europees Ecolabel is een Europees milieukeurmerk voor non-foodproducten en diensten. De criteria die voor dit keurmerk aan producten gesteld worden hebben betrekking op de hele levenscyclus van een product: van grondstoffen en energiegebruik tot schadelijke stoffen en afval. Met het verkrijgen van het Europees Ecolabel toon je als bedrijf de duurzaamheid van producten aan. Voor ons als onderneming geldt dat wij met het verkregen Ecolabel milieuwinst behalen. Voor onze klanten geldt de zekerheid een milieubewuste aankoop te doen.

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Heeft u vragen?