Weet u zeker dat u wilt uitloggen?
 

FAQ

Vragen en antwoorden over onze producten en diensten.Heeft u een vraag? Onderstaand vindt u lijst van veelgestelde vragen en antwoorden, gerangschikt op onderwerp. Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met ons kantoor

Kies uw onderwerp:

Algemeen
 • Ja, wij hebben diverse keurmerken:

  • ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagementsysteem
  • VCA*2008/5.1. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers
  • EU Ecolabel voor diverse artikelen.
  • Nordic Swan Ecolabel voor diverse artikelen
 • Al onze producten voldoen aan de wettelijke eisen die gelden voor reinigings- en desinfectiemiddelen. Tevens zijn er productbladen, en desgwenst methodekaarten, beschikbaar die correct gebruik van onze producten beschrijven. 

  Ons assortiment bevat eventueel benodigde beschermingsmaterialen. Wij geven training over correct product gebruik en ondersteunen tevens op de werkvloer om fouten te voorkomen.

 • Deze zijn per product verschillend. Actuele veiligheidsvoorschriften staan vermeld in veiligheidsbladen (SDS). Deze worden autamatisch verstuurd na een bestelling. Actuele gebruiksvoorschriften, zoals een dosering en gebruiksaanwijzing, zijn vermeld op de verpakking. 

 • Ja, wij hebben diverse opleidingsprogramma's. Naast producttraingen geven wij bijvoorbeeld basis- en vervolgtraining op het gebied van HACCP, hygiëne en desinfectie. Training zijn er voor verschillende niveau's, zowel voor uitvoerend en leidinggevend personeel. Ook bieden we praktische trainingen op de werkvloer.

  Christeyns biedt ook trainingen, webinars en seminars via Christeyns Academy

   

 • Alleen wanneer u een bestelling wilt plaatsen of uw bestellijst wilt bekijken moet u inloggen op de website. U kunt inloggen door op de button inloggen te klikken en uw e-mailadres en wachtwoord in te voeren.
  LET OP: Christeyns levert NIET aan particulieren.

 • Deze sturen wij u op aanvraag toe. U kunt deze ook vinden bij de kamer van koophandel onder dossiernummer 23093336.

Bestellingen
Producten
Wetgeving
 • Reinigings- en desinfectiemiddelen moeten voldoen aan verschillende EU-verordeningen:

  • REACH-verordening | EU 1907/2006
   De Europese verordening voor registratie en autorisatie van chemische stoffen. Het doel van REACH is om de risico’s van chemische stoffen voor mens en milieu te beperken en te reguleren.
  • CLP-verordening | EU 1272/2008
   CLP komt voort uit het Globally Harmonised System van de Verenigde Naties (VN-GHS). Het is een wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen en mengsels op basis van hun gevaarlijke eigenschappen. 
  • Europese Detergentenverordening | EU 648/2004
   Deze verordening stelt eisen voor de biologische afbreekbaarheid en de informatievoorziening van schoonmaakmiddelen voor consumenten en professionele gebruikers.
  • Biocidenverordening | EU 528/2012
   Reguleert verkoop en gebruik van desinfectiemiddelen in Europa.
  • EU Verordening | 2019/1148 
   Een aantal producten, met specifieke grondstoffen, moet voldoen aan de Verordening Precusroren van Explosieven 
 • CLP staat voor Classification (indelen), Labeling (etikettering) and Packaging (verpakken) van stoffen en mengsels. CLP is een verordening die voortkomt uit het Globally Harmonised System van de Verenigde Naties (VN-GHS), een mondiaal systeem voor het indelen en verpakken van chemische stoffen. Dit systeem is bedoeld om wereldwijd gevaarlijke stoffen te identificeren en om gebruikers over eventuele gevaren te informeren. CLP is de Europese implementatie van dit systeem en is ingevoerd in alle lidstaten van de EU. CLP heeft in 2015 de richtlijnen over indeling en etikettering van stoffen en mengsels (Stoffenrichtlijn 67/548/EG en Preparatenrichtlijn 1999/45/EG).

 • U kunt de CLP classificatie vinden in rubriek 2 van het veiligheidsinformatieblad. 

 • Nee. In de REACH verordening, de Europese verordening waarom de regels m.b.t. veiligheidsbladen zijn beschreven, is geen geldigheidtermijn vastgesteld die aangeeft dat een veiligheidsblad binnen een bepaalde periode vervangen moet worden.

  Artikel 31 van de REACH verordening schrijft voor dat een veiligheidsblad wijzigt indien:

  • er nieuwe informatie beschikbaar is die van invloed kan zijn op de risicobeheersmaatregelen of nieuwe informatie over de gevaren beschikbaar komt;
  • een autorisatie is verleend of geweigerd
  • er een beperking is opgelegd.
 • Nee. Handzeep wordt gezien als een cosmeticaproduct en moet daarom voldoen aan de Europese Cosmeticaverordening. Producenten en importeurs van cosmetische producten zijn vrijgesteld van de verplichting om een veiligheidsinformatieblad te leveren bij cosmetische producten, zoals beschreven staat in Artikel 2 lid 6 onder b van de REACH verordening. Meer informatie over wet- en regelgeving van cosmeticaproducten is tevens te vinden op de website van de Nederlandse Cosmetica Vereniging.

  Bij een handdesinfectiemiddel is een veiligheidsinformatieblad wel verplicht, deze producten vallen onder de biocide wetgeving en moeten wel aan de verplichting voldoen.

 • Handzepen en handdesinfectiemiddelen zijn cosmeticaproducten en moeten daarom voldoen aan de Europese Cosmeticaverordening. De CLP-Verordening is niet van toepassing op cosmeticaproducten. Voor aerosolverpakkingen gelden sommige etiketteringsvoorschriften vanuit CLP echter wel. De CLP-Verordening heeft wel betrekking op de productie van cosmetica. De grondstoffen voor productie moeten namelijk volgens de CLP-Verordening zijn geëtiketteerd en de waarschuwingen op het etiket moeten worden opgevolgd tijdens werkzaamheden met deze stoffen.

  CLP is wel van toepassing op handdesinfectiemiddelen; deze producten vallen onder de biocide wetgeving.

 • Nee. Alle reinigingsmiddelen moeten aan dezelfde wetgeving voldoen, ongeacht in welke sector je de producten gebruikt. Voor de voedingsindustrie gelden geen specifieke keurmerken. 

  De S-Clean en Mida producten van Christeyns bevatten geen toegevigde kleur- en geurstoffen en zijn vrij van allergenen. De producten zijn veilig voor gebruik in de voedingsindustrie. Volg de instructies altijd secuur op!

 • Nee. Deze wetgeving is voor materialen en verpakkingen die bedoeld zijn om in contact te komen met voedingsmiddelen.

  Christeyns heeft wel andere artikelen in het assortiment die hieraan voldoen, waaronder handschoenen die veilig zijn voor gebruik in de productieruimte. Ook de verpakkingen van Christeyns voldoen aan diverse wettelijke voorschriften m.b.t. voedselcontact:

  • EU 1935/2004 
   Europese wet m.b.t. algemene eisen aan voedselcontactmaterialen
  • EU 10/2011 en de wijzigingen EU 2016/1416 en EU 2017/752
   Betreft specifieke eisen aan kunststoffen
  • EU 2023/2006
   Good Manufacturing Practice voor materialen en artikelen die bestemd zijn om in contact te komen met voedsel
 • Deze Verordening is erop gericht betere controle te krijgen op chemische stoffen die misbruikt zouden kunnen worden voor het maken van explosieven. Een aantal van deze stoffen komen ook voor in reinigings- en desinfectiemiddelen.

  Als professionele gebruiker of werderverkoper aan professionele gebruikers, mag je deze producten gewoon afnemen. Wel moet daarvoor o.a. een verklaring ondertekend worden. 

  Lees meer op de speciale infopagina.

Duurzaamheid
 • Jazeker. Het milieu en onze verantwoordelijk daarvoor, staat hoog in het vaandel. Christeyns heeft een MVO-beleid ingezet dat zich steeds verder zal ontwikkelen. Lees hier ons CSR Report 2022

 • Het Europees Ecolabel is een Europees milieukeurmerk voor non-foodproducten en diensten. De criteria die voor dit keurmerk aan producten gesteld worden hebben betrekking op de hele levenscyclus van een product: van grondstoffen en energiegebruik tot schadelijke stoffen en afval. Met het verkrijgen van het Europees Ecolabel toon je als bedrijf de duurzaamheid van producten aan. Voor ons als onderneming geldt dat wij met het verkregen Ecolabel milieuwinst behalen. Voor onze klanten geldt de zekerheid een milieubewuste aankoop te doen.