Weet u zeker dat u wilt uitloggen?
 

Privacy

Privacy beleid Christeyns.Deze pagina is voor het laatst aangepast op 09-03-2023

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Christeyns B.V. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Deze pagina geeft informatie over de persoonlijke gegevens die wij verwerken van bezoekers van de website, commerciële contacten, klanten en zakelijke partners van Christeyns BV. Wij informeren u over welke gegevens wij verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en over de wettelijke rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de EU GDPR (algemene verordening gegevensbescherming). Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. 

Contactgegevens

Christeyns BV
Lireweg 12, 2153 PH Nieuw-Vennep
T. 0252 345030
info.nl@christeyns.com

Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid

Wij verwerken persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om goederen of diensten bij u af te kunnen leveren;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te kunnen informeren over wijzigingen in onze diensten en producten;
 • Voor het afhandelen van betalingen;
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account in onze webshop aan te maken.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van of die van een derde partij in Nederland.

Commerciële relatie

Het marketing- en salesteam van Christeyns streeft naar goede relaties met (a) klantcontactpersonen en (b) contactpersonen van organisaties die (nog) geen klant zijn. Bij het opbouwen van commerciële relaties is het in de meeste gevallen noodzakelijk dat persoonlijke (contact) informatie wordt uitgewisseld. Bijvoorbeeld tijdens een marketing / verkoopactiviteit of -campagne, een ontmoeting, tijdens een beurs, tentoonstellingen, symposia en via direct opgezette contacten door een medewerker van Christeyns. Het verstrekken van persoonlijke gegevens in deze context is altijd alleen op vrijwillige basis. Persoonlijke gegevens die u in deze context hebt verstrekt, worden bijgehouden in ons Relatie Managementsysteem en worden verwijderd als dit niet langer nodig is voor het doel waarvoor u deze gegevens hebt verstrekt, tenzij u ons hebt laten weten dat u op de hoogte wilt blijven van onze oplossingen en activiteiten en tenzij wettelijk verplicht. 

Klant

Christeyns is uitsluitend actief op de B2B-markt. Dit betekent dat onze oplossingen, producten en diensten verkocht worden aan organisaties. Als u onze oplossingen, producten en/of diensten rechtstreeks bij Christeyns koopt, bent u klant. In dit geval wordt u geregistreerd als klant in onze relatiemanagementsysteem. Deze registratie omvat de persoonlijke contactgegevens van een of meer contactpersonen. Wij verwerken daarvoor de volgende persoonsgegevens: 

 • Uw e-mailadres en telefoonnummer om contact te kunnen houden.
 • Uw voor- en of achternaam en functie om de juiste referentie te hebben.
 • Uw geslacht, om u correct te kunnen aanspreken.
 • Uw bedrijfsgegevens om producten en diensten te kunnen afleveren en voor het afhandelen van betalingen.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt.

Deze persoonlijke gegevens worden bijgewerkt of verwijderd als u 24 maanden geen klant meer bent van Christeyns en/of als er sprake is van een wijziging in de contactpersoon van uw organisatie. Gegevens worden langer bewaard indien wettelijk verplicht. 

Als een leverancier, zakenpartner of andere zakelijke relatie

Christeyns onderhoudt relaties met leveranciers van grondstoffen, componenten, handelsgoederen en onderhoudt ook relaties met zakelijke partners en andere organisaties (zoals accountancy / payroll / IT-dienstverleners). Voor deze relaties is het noodzakelijk om de persoonlijke contactgegevens van een of meer contactpersonen te registreren. Deze persoonlijke gegevens worden bijgewerkt of verwijderd als de organisatie niet langer een relatie van Christeyns is en/of er een wijziging is in de contactpersoon van die organisatie.

Aanvragen

In het geval u ons benadert met vragen, bijvoorbeeld over onze oplossingen, producten of diensten, zullen wij uw persoonlijke gegevens registreren om uw vraag te kunnen beantwoorden. Dit omvat vragen via telefoon, e-mail, fax en de contact- en aanvraagformulieren op onze website. Wij verwerken daarvoor de volgende persoonsgegevens:

 • Uw e-mailadres om u vraag te kunnen beantwoorden.
 • Uw voor- en of achternaam om u netjes te kunnen aanspreken als wij uw vraag beantwoorden.
 • Uw bedrijfsnaam om u gerichter van dienst te kunnen zijn.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt.

Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in ons CMS (op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie) en worden per e-mail doorgestuurd naar de specifieke afdeling die uw aanvraag moet behandelen. Alle medewerkers gebruiken authenticatie om in te loggen. Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen. Uw gegevens worden in ons CMS niet langer bewaard dan nodig is voor een volledige afhandeling van uw vragen en opmerkingen. De e-mail naar de betreffende afdeling wordt bewaard totdat de vraag naar uw tevredenheid is behandeld. Indien u klant bent bij ons, wordt uw vraag in ons relatiesysteem aan uw account gekoppeld.

Bezoek aan onze website

Van elke persoon die onze website bezoekt, verzamelen we gebruiksstatistieken, waaronder IP-adres (geanonimiseerd, alleen herleidbaar naar een geografisch gebied en niet naar een specifieke persoon/verbinding), geografische locatie en bezoekstatistieken (inclusief bezoekduur en paginaweergaven). Wij gebruiken deze statistieken om onze website, oplossingen of diensten te verbeteren.

Nieuwsbrief

Christeyns biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de elektronische nieuwsbrief. Hiermee geeft u toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. We zullen om een 'opt-in' vragen, wat betekent dat u expliciet uw toestemming geeft om contact met u op te nemen via nieuwsbrieven. U kunt zich op elk moment afmelden voor elektronische nieuwsbrieven door te klikken op de link “afmelden” die in elke nieuwsbrief wordt vermeld. Nadat u zich hebt afgemeld voor onze nieuwsbrief, worden uw persoonlijke gegevens uit onze administratie verwijderd.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Uw e-mailadres om u de nieuwsbrief te versturen.
 • Uw voor- en of achternaam om u netjes te kunnen aanspreken.
 • Uw branche en bedrijfsnaam om u gerichter van dienst te kunnen zijn.

Als er een nieuwsbrief wordt verzonden dan worden daarvoor statistieken verzameld op basis van het e-mailadres. Onze nieuwsbrieven worden maximaal 6 keer per jaar gestuurd naar een specifiek interessegebied. Door onze statistieken op e-mailadres bij te houden zorgen we dat de inhoud van de nieuwsbrief aansluit bij de interessegebieden van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u zich afmeldt.

Account webshop

Christeyns biedt de mogelijkheid om uw bestellingen online te plaatsen in onze webshop. Hiervoor maakt u op onze website een account aan. Wij verwerken daarvoor de volgende persoonsgegevens:

 • Uw e-mailadres om in te loggen, bevestigingen te kunnen versturen en contact op te kunnen nemen indien nodig.
 • Uw voor- en of achternaam om de juiste referentie bij bestellingen te kunnen gebruiken.
 • Een telefoonnummer om indien nodig contact op te kunnen nemen over de afhandeling van uw order.
 • Adresgegevens om goederen af te kunnen leveren.
 • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt.

Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in ons CMS (op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie) en worden per e-mail doorgestuurd naar de specifieke afdeling die uw account verwerkt in ons relatiesysteem en ons financiële systeem. Alle medewerkers gebruiken authenticatie om in te loggen. Uw gegevens worden bewaard tot 2 jaar na uw laatste orderdatum, echter indien wettelijk vereist worden gegevens langer opgeslagen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens

U heeft het recht op inzage in de gegevens die van u bewaren. U kunt hiervoor contact opnemen via bovenstaande contactgegevens. Wij zullen de gegevens binnen 5 werkdagen digitaal aan u overhandigen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen u adequaat te identificeren.

In het geval de persoonlijke gegevens die we over u bijhouden niet correct zijn heeft u het recht om aan te vragen dat wij de persoonsgegevens corrigeren of verwijderen. Stuur ons een verzoek via bovenstaande contactgegevens. Wij bewaren echter documenten (inclusief elektronische documenten) die persoonlijke gegevens bevatten:

 • voor zover we wettelijk verplicht zijn;
 • als we van mening zijn dat de documenten relevant kunnen zijn voor lopende of toekomstige juridische procedures;
 • om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op het voorkomen van fraude en het verminderen van kredietrisico).

Delen van persoonlijke gegevens

Wij delen geen persoonlijke gegevens met derden voor commerciële doeleinden. Christeyns gebruikt wel derde partijen zoals serviceproviders en externe hostingproviders die persoonsgegevens opslaan die wij beheren. In het geval dat een derde partij persoonsgegevens onder ons beheer verwerkt, zorgen wij voor verwerkersovereenkomst zoals beschreven in de AVG.

Beveiliging van persoonlijke gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging of accidenteel verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang en tegen alle andere vormen van onrechtmatige verwerking. Ook eisen we van onze gegevensverwerkers dat zij dergelijke passende technische en organisatorische maatregelen implementeren. In het onwaarschijnlijke geval van een (vermoedelijke) inbreuk in de persoonlijke gegevens zullen wij u en de juiste gegevensbeschermingsautoriteit binnen 72 uur na ontdekking op de hoogte brengen, volgens de regels uiteengezet in de AVG.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies in je browser kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. 

Je kunt eenvoudig de cookievoorkeuren aanpassen waarvoor je bij je eerste bezoek aan de website hebt gekozen.